השרותים

תגמול והטבות

חשבות שכר

  • ביצוע חשבות שכר ללקוחות חילן בבית הלקוח /או במשרדי חברת GHR
  • החלפת חשב/ת שכר לתקופה של חופשת לידה או חופשה מיוחדת
  • תמיכה בקליטה או עזיבה גדולה של עובדים
  •  עזרה נקודתית במעבר למערכת שכר/נוכחות של חברת חילן
  • ניהול נוכחות עובדים בתוכנות ייעודיות וקליטתם לשכר.

תהליך סיום עבודה

רווחת הפרט ואירועי חברה

גיוס וקליטת עובדים

תגמול והטבות

חשבות שכר

אופטימיזציה וייעוץ במחלקת שכר ומשאבי אנוש