השרותים

תגמול והטבות

  • בניית הסכמי העסקה והסכמי שעות למערכת הנוכחות.
  • טיפול בעדכוני שכר ותנאים נלווים.
  • בניית מדרג עיסוקים.
  • התאמת תנאים סוציאליים לפי עיסוקים לעובדים, ביטוח פנסיוני, ביטוח בריאות, קרן השתלמות וכו'.
  • בניית תוכניות תמריצים, התומכות בתוכנית העסקית.
  • בניית מסלולי מדרג מומחים לשימור "עובדי מפתח".
  • בניית מדיניות שכר ומערכת תגמולים,התומכים במטרות הארגון.
  • ידע וניסיון וייעול תהליכים באמצעות מערכות מידע המובילות בשוק ניהול המשאב האנושי, שכר ונוכחות

תהליך סיום עבודה

רווחת הפרט ואירועי חברה

גיוס וקליטת עובדים

תגמול והטבות

חשבות שכר

אופטימיזציה וייעוץ במחלקת שכר ומשאבי אנוש